Trẻ 11 tuổi nhiễm độc thủy ngân vì vẩy nhiệt kế đâm vào tay

Hạt thủy ngân trong tay qua hình ảnh phim X-quang. Ảnh BVCC
Hạt thủy ngân trong tay qua hình ảnh phim X-quang. Ảnh BVCC
Hạt thủy ngân trong tay qua hình ảnh phim X-quang. Ảnh BVCC
Lên top