Trái tim chàng trai Vũng Tàu ghép thành công cho bệnh nhân ở Huế

Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: BV.
Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: BV.
Các bác sĩ thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: BV.
Lên top