Trải lòng của thầy thuốc bệnh viện

BS Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 thăm khám bệnh nhân. Ảnh: TV
BS Nguyễn Ngọc Hưng - Trưởng Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện 09 thăm khám bệnh nhân. Ảnh: TV