Trả lại "bản lĩnh đàn ông" cho trường hợp bị bỏng điện cao thế

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC
Lên top