TPHCM: Sẽ xử lý nghiêm đơn vị gây ngộ độc thực phẩm cho học sinh

Sẽ xử lý nghiêm đơn vị gây ngộ độc thực phẩm cho học sinh. Ảnh: BVCC
Sẽ xử lý nghiêm đơn vị gây ngộ độc thực phẩm cho học sinh. Ảnh: BVCC
Sẽ xử lý nghiêm đơn vị gây ngộ độc thực phẩm cho học sinh. Ảnh: BVCC
Lên top