TPHCM ra khuyến cáo khẩn về phòng dịch COVID-19 mùa lễ Vu lan

Người dân đi chùa dịp lễ Vu Lan. Ảnh: Ngọc Lê
Người dân đi chùa dịp lễ Vu Lan. Ảnh: Ngọc Lê
Người dân đi chùa dịp lễ Vu Lan. Ảnh: Ngọc Lê
Lên top