TPHCM còn nhiều phòng khám đa khoa chất lượng kém

Danh sách các phòng khám đa khoa kém chất lượng trên địa bàn TPHCM do Sở Y tế công bố.
Danh sách các phòng khám đa khoa kém chất lượng trên địa bàn TPHCM do Sở Y tế công bố.
Danh sách các phòng khám đa khoa kém chất lượng trên địa bàn TPHCM do Sở Y tế công bố.
Lên top