TPHCM: Các bác sĩ dùng 2 kỹ thuật hiện đại cứu bé sơ sinh 4 ngày tuổi

Trẻ sơ sinh được chạy ECMO oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể. Ảnh: BVCC
Trẻ sơ sinh được chạy ECMO oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể. Ảnh: BVCC
Trẻ sơ sinh được chạy ECMO oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể. Ảnh: BVCC
Lên top