Tổng phun hóa chất diệt muỗi trên toàn TP Hà Nội từ ngày 14.8

Chiếc xe phun thuốc muỗi công suất lớn với vòi phun khổng lồ. Ảnh: Infonet.
Chiếc xe phun thuốc muỗi công suất lớn với vòi phun khổng lồ. Ảnh: Infonet.