Tổ chức phòng chống ung thư phản bác sách "Ung thư không phải chết"

Cuốn sách "Ung thư không phài là chết" có nội dung gây tranh cãi. Ảnh: Ruybangtim
Cuốn sách "Ung thư không phài là chết" có nội dung gây tranh cãi. Ảnh: Ruybangtim
Cuốn sách "Ung thư không phài là chết" có nội dung gây tranh cãi. Ảnh: Ruybangtim

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top