Tinh thần bác sĩ Hoàng Công Lương ổn định tại phiên tòa sơ thẩm

Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố với tội danh  “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau khi có quyết định của tòa hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm, bác sĩ Hoàng Công Lương bình tĩnh trò chuyện với mọi người.
Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau khi có quyết định của tòa hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm, bác sĩ Hoàng Công Lương bình tĩnh trò chuyện với mọi người.
Bác sĩ Hoàng Công Lương bị truy tố với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau khi có quyết định của tòa hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm, bác sĩ Hoàng Công Lương bình tĩnh trò chuyện với mọi người.
Lên top