Tinh hoàn to như trứng đà điểu nằm trong ổ bụng

Khối u được lấy ra
Khối u được lấy ra
Khối u được lấy ra
Lên top