Tỉnh đầu tiên công bố hết dịch COVID-19

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 của tỉnh Khánh Hoà điều trị.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 của tỉnh Khánh Hoà điều trị.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới nơi bệnh nhân nhiễm COVID-19 của tỉnh Khánh Hoà điều trị.
Lên top