Tìm lại giọng nói sau khi bị liệt dây thanh bằng phương pháp châm cứu

Bệnh nhân T được châm cứu chữa liệt dây thanh quản. Ảnh do bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân T được châm cứu chữa liệt dây thanh quản. Ảnh do bệnh viện cung cấp
Bệnh nhân T được châm cứu chữa liệt dây thanh quản. Ảnh do bệnh viện cung cấp
Lên top