Tìm hiểu và cải thiện bệnh "trên bảo dưới không nghe"

Tình trạng rối loạn cương dương nhiều khi ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Ảnh: Patheos Sixseeds.
Tình trạng rối loạn cương dương nhiều khi ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Ảnh: Patheos Sixseeds.