Tiểu học Đông Hòa B: Điểm sáng trong áp dụng Bữa ăn học đường

Sau 2 năm áp dụng dự án, tổ bếp Trường Tiểu học Đông Hòa B đã thành thạo với qui trình chế biến bữa ăn cân bằng dinh dưỡng hàng ngày cho các em học sinh (ảnh: A.T).
Sau 2 năm áp dụng dự án, tổ bếp Trường Tiểu học Đông Hòa B đã thành thạo với qui trình chế biến bữa ăn cân bằng dinh dưỡng hàng ngày cho các em học sinh (ảnh: A.T).
Sau 2 năm áp dụng dự án, tổ bếp Trường Tiểu học Đông Hòa B đã thành thạo với qui trình chế biến bữa ăn cân bằng dinh dưỡng hàng ngày cho các em học sinh (ảnh: A.T).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top