Tiểu đêm nhiều báo hiệu 5 căn bệnh nguy hiểm

Các triệu chứng của tiểu đêm nhiều lần là: đi vệ sinh quá 2 lần trong đêm và lượng nước tiểu vượt quá 500 ml. Đồ họa: Thiều Phương.
Các triệu chứng của tiểu đêm nhiều lần là: đi vệ sinh quá 2 lần trong đêm và lượng nước tiểu vượt quá 500 ml. Đồ họa: Thiều Phương.
Các triệu chứng của tiểu đêm nhiều lần là: đi vệ sinh quá 2 lần trong đêm và lượng nước tiểu vượt quá 500 ml. Đồ họa: Thiều Phương.
Lên top