Tiền Giang: 5 ngày Tết, tiếp nhận 1.164 ca cấp cứu

Lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Tiền Giang thăm khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh trong đêm giao thừa.
Lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Tiền Giang thăm khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh trong đêm giao thừa.
Lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Tiền Giang thăm khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh trong đêm giao thừa.