Tiêm vaccine COVID-19 có tác dụng bảo vệ cơ thể chỉ sau một mũi tiêm không?

Người dân nên tiêm vaccine COVID-19 đúng lịch trình 2 mũi để đạt được hiệu quả tối ưu phòng bệnh. Ảnh minh họa: Diệp Phương.
Người dân nên tiêm vaccine COVID-19 đúng lịch trình 2 mũi để đạt được hiệu quả tối ưu phòng bệnh. Ảnh minh họa: Diệp Phương.
Người dân nên tiêm vaccine COVID-19 đúng lịch trình 2 mũi để đạt được hiệu quả tối ưu phòng bệnh. Ảnh minh họa: Diệp Phương.
Lên top