Tiêm vaccine COVID-19 có ảnh hưởng đến chu kỳ kinh nguyệt không?

Tiêm vaccine COVID-19 là chìa khoá hữu hiệu nhất để đầy lùi dịch bệnh. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 là chìa khoá hữu hiệu nhất để đầy lùi dịch bệnh. Ảnh: AFP
Tiêm vaccine COVID-19 là chìa khoá hữu hiệu nhất để đầy lùi dịch bệnh. Ảnh: AFP
Lên top