Tiêm vaccine COVID-19 bao lâu thì phát huy tác dụng phòng bệnh?

Dù đã tiêm vaccine COVID-19 người dân vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt 5K và các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Phạm Đông.
Dù đã tiêm vaccine COVID-19 người dân vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt 5K và các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Phạm Đông.
Dù đã tiêm vaccine COVID-19 người dân vẫn cần tuân thủ nghiêm ngặt 5K và các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Phạm Đông.
Lên top