Tiêm vắc xin cho nhân dân vùng ổ dịch bạch hầu ở Quảng Nam

Cán bộ Y tế tổ chức tiêm phòng vắc xin cho người dân. Ảnh: CĐ
Cán bộ Y tế tổ chức tiêm phòng vắc xin cho người dân. Ảnh: CĐ