Tiêm phòng COVID-19 có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không?

Các chuyên gia y tế khẳng định thông tin vaccine COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng sinh sản là không có cơ sở. Ảnh minh họa: Thanh Đặng
Các chuyên gia y tế khẳng định thông tin vaccine COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng sinh sản là không có cơ sở. Ảnh minh họa: Thanh Đặng
Các chuyên gia y tế khẳng định thông tin vaccine COVID-19 ảnh hưởng đến khả năng sinh sản là không có cơ sở. Ảnh minh họa: Thanh Đặng
Lên top