Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe từ thực phẩm nhuộm màu

Thực phẩm có nhuộm phẩm màu, không rõ nguồn gốc... xuất hiện tràn lan tại các chợ.
Thực phẩm có nhuộm phẩm màu, không rõ nguồn gốc... xuất hiện tràn lan tại các chợ.