Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tỉ lệ suy dinh dưỡng trong bệnh viện Việt Nam cao hơn thế giới 10%