Tỉ lệ phát hiện bệnh lý tuyến giáp ở Việt Nam còn thấp

Bệnh nhân mắc u tuyến giáp. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân mắc u tuyến giáp. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân mắc u tuyến giáp. Ảnh: BVCC
Lên top