Tỉ lệ mang thai ngày càng gây sốc, có cả trường hợp 10 tuổi

Hình ảnh trong bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu" gây sốt. Ảnh: Shine Academy
Hình ảnh trong bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu" gây sốt. Ảnh: Shine Academy
Hình ảnh trong bộ ảnh "Những đứa trẻ mang bầu" gây sốt. Ảnh: Shine Academy
Lên top