Thủy ngân độc hại mức nào đối với sức khỏe?

Người dân sơ tán đồ đạc trong vụ hỏa hoạn công ty Rạng Đông. Ảnh: Tô Thế
Người dân sơ tán đồ đạc trong vụ hỏa hoạn công ty Rạng Đông. Ảnh: Tô Thế
Người dân sơ tán đồ đạc trong vụ hỏa hoạn công ty Rạng Đông. Ảnh: Tô Thế
Lên top