Thuốc Trung Quốc làm từ thịt người bị cấm ở Việt Nam

Thuốc được sản xuất từ nhiều nguồn gốc khác nhau
Thuốc được sản xuất từ nhiều nguồn gốc khác nhau