Thuốc lá không khói: Niềm tin đến từ sự minh bạch

Ông Jacek Olczak, COO công ty PMI tại sự kiện của PMI bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos - tháng 1.2020. Ảnh: PMI.
Ông Jacek Olczak, COO công ty PMI tại sự kiện của PMI bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos - tháng 1.2020. Ảnh: PMI.
Ông Jacek Olczak, COO công ty PMI tại sự kiện của PMI bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos - tháng 1.2020. Ảnh: PMI.
Lên top