Thuốc lá điện tử vẫn chứa chất gây ung thư

Thuốc lá điện tử. Ảnh: Benefits Bridge.
Thuốc lá điện tử. Ảnh: Benefits Bridge.
Thuốc lá điện tử. Ảnh: Benefits Bridge.
Lên top