Thuốc điều trị cúm sẽ về thêm gần 200.000 viên

Người dân không tự ý mua thuốc Tamiflu về dự trự trong nhà.
Người dân không tự ý mua thuốc Tamiflu về dự trự trong nhà.
Người dân không tự ý mua thuốc Tamiflu về dự trự trong nhà.
Lên top