Thuốc Corticoid - dao hai lưỡi nguy hiểm

Thai phụ cần thực hiện việc khám thai định kỳ đầy đủ để tránh mọi rủi ro (ảnh: marrybaby.vn).
Thai phụ cần thực hiện việc khám thai định kỳ đầy đủ để tránh mọi rủi ro (ảnh: marrybaby.vn).
Thai phụ cần thực hiện việc khám thai định kỳ đầy đủ để tránh mọi rủi ro (ảnh: marrybaby.vn).
Lên top