Thuốc chữa ung thư có than tre: "Bệnh nhân uống vào nếu chuyển biến tốt thì quay lại, không tốt thì thôi"

Lên top