Thực phẩm chức năng quảng bá chữa ung thư “tung hoành ngang dọc”!

Sản phẩm mang tên Vinaca đã bị thu hồi trên toàn quốc để kiểm định thành phần.
Sản phẩm mang tên Vinaca đã bị thu hồi trên toàn quốc để kiểm định thành phần.
Sản phẩm mang tên Vinaca đã bị thu hồi trên toàn quốc để kiểm định thành phần.
Lên top