Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ vi phạm về quảng cáo

Thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên các trang mạng vi phạm quy định về quảng cáo. Ảnh: ATTP.
Thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên các trang mạng vi phạm quy định về quảng cáo. Ảnh: ATTP.
Thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ trên các trang mạng vi phạm quy định về quảng cáo. Ảnh: ATTP.
Lên top