Thực phẩm bảo vệ sức khỏe quảng cáo trên mạng, nhà sản xuất không hay

Công ty sản xuất đông trùng hạ thảo Vinh Gia phủ nhận không liên quan đến quảng cáo sản phẩm này trên website http://www.dongtrunghathaovinhgia.vn
Công ty sản xuất đông trùng hạ thảo Vinh Gia phủ nhận không liên quan đến quảng cáo sản phẩm này trên website http://www.dongtrunghathaovinhgia.vn
Công ty sản xuất đông trùng hạ thảo Vinh Gia phủ nhận không liên quan đến quảng cáo sản phẩm này trên website http://www.dongtrunghathaovinhgia.vn
Lên top