Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ quảng cáo "nổ" tác dụng như thuốc

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh minh hoạ.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh minh hoạ.
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh minh hoạ.
Lên top