Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Great Tall như thuốc chữa bệnh

Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm quảng cáo. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm.
Lên top