Thực hiện thành công ca ghép gan nhỏ tuổi nhất Việt Nam

Ca ghép gan nhỏ tuổi nhất VN. Ảnh: BVCC
Ca ghép gan nhỏ tuổi nhất VN. Ảnh: BVCC
Ca ghép gan nhỏ tuổi nhất VN. Ảnh: BVCC
Lên top