Thủ thuật cứu sống con khi bé gặp phải những tai nạn bất ngờ

Thủ thuật Heimlich sơ cứu trẻ bị hóc dị vật (ảnh TL)
Thủ thuật Heimlich sơ cứu trẻ bị hóc dị vật (ảnh TL)