Thu hồi, tiêu hủy dược liệu “Thần khúc” của nhà thuốc gia truyền ở Hà Nội

Dược liệu "Thần khúc" (Ảnh minh họa)
Dược liệu "Thần khúc" (Ảnh minh họa)
Dược liệu "Thần khúc" (Ảnh minh họa)