Thu hồi thuốc Pneumorel có nguy cơ rối loạn nhịp tim

Thu hồi thuốc Pneumorel có nguy cơ rối loạn nhịp tim. (Ảnh minh họa)
Thu hồi thuốc Pneumorel có nguy cơ rối loạn nhịp tim. (Ảnh minh họa)
Thu hồi thuốc Pneumorel có nguy cơ rối loạn nhịp tim. (Ảnh minh họa)
Lên top