Thu hồi sản phẩm dầu gan cá tuyết với chiết xuất mạch nha bị nhiễm nấm

Thu hồi sản phẩm dầu gan cá tuyết. Ảnh do Cục An toàn thực phẩm cung cấp.
Thu hồi sản phẩm dầu gan cá tuyết. Ảnh do Cục An toàn thực phẩm cung cấp.
Thu hồi sản phẩm dầu gan cá tuyết. Ảnh do Cục An toàn thực phẩm cung cấp.
Lên top