Thu hồi giấy quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nori Kid, Gluwhite

Quảng cáo thực phẩm phải theo quy định. Ảnh minh họa: Cục An toàn thực phẩm.
Quảng cáo thực phẩm phải theo quy định. Ảnh minh họa: Cục An toàn thực phẩm.
Quảng cáo thực phẩm phải theo quy định. Ảnh minh họa: Cục An toàn thực phẩm.
Lên top