Thu hồi giấy phép hoạt động của phòng phẫu thuật thẩm mỹ Korea

Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korea (địa chỉ tầng 6, số 99 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân bị thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korea (địa chỉ tầng 6, số 99 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân bị thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korea (địa chỉ tầng 6, số 99 phố Triệu Việt Vương, phường Bùi Thị Xuân bị thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Lên top