Thu hồi, đình chỉ lưu hành 6 mỹ phẩm sai phạm

Lên top