Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương có hợp lý?

Bác sĩ Hoàng Công Lương được điều chuyển sang bộ phận công nghệ thông tin sau quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ Hoàng Công Lương được điều chuyển sang bộ phận công nghệ thông tin sau quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
Bác sĩ Hoàng Công Lương được điều chuyển sang bộ phận công nghệ thông tin sau quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top