Thu hồi chất tạo ngọt Cologran Stevia vì có chứa phụ gia thực phẩm

Thu hồi chất tạo ngọt Cologran Stevia vì có chứa phụ gia thực phẩm.
Thu hồi chất tạo ngọt Cologran Stevia vì có chứa phụ gia thực phẩm.
Thu hồi chất tạo ngọt Cologran Stevia vì có chứa phụ gia thực phẩm.
Lên top