Thu hồi 6 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty CP quốc tế Việt Hồng

Đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm ghi trên nhãn không đúng như thành phần công thức đã kê khai trên Phiếu công bố.
Đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm ghi trên nhãn không đúng như thành phần công thức đã kê khai trên Phiếu công bố.
Đình chỉ, thu hồi mỹ phẩm thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm ghi trên nhãn không đúng như thành phần công thức đã kê khai trên Phiếu công bố.
Lên top